Tisztelt Olvasó!

Kedves Kollégák!

A klasszikus mondás szerint „semmi sem állandó, csak a változás maga”. A közigazgatási bíráskodás helyzetére és szervezetére vonatkozóan hazánkban ez a megállapítás fokozottan igaz. A szervezetileg elkülönült közigazgatási bíráskodás első intézményét, a Magyar Királyi Közigazgatási Bíróságot mintegy 50 év elteltével a kommunista diktatúra megszüntette. A rendszerváltoztatást követően a közigazgatási döntések felülvizsgálata előbb a megyei bíróság székhelyén lévő helyi bíróságokhoz, majd megyei bírósági szintre tartozott, jelenleg az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, járásbírósági jogállású közigazgatási és munkaügyi bíróságok járnak el a közigazgatási perekben.

Az Igazságügyi Minisztérium 2014 óta dolgozik azon, hogy a közigazgatási bíráskodás jogrendszerbeli hányattatásainak véget vessen. A nemzetközi standardokra épülő, modern, jogállami eljárási és szervezeti kereteket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény és a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény együttesen biztosítják.

Ahhoz azonban, hogy a közigazgatási bíróságok betölthessék rendeltetésüket – azaz magas szintű jogvédelmet biztosítsanak az állam cselekvéseivel szemben, megteremtve az objektív és szubjektív jogvédelem közötti összhangot – számos további lépésre van szükség. A közigazgatási törvényszékek és a Közigazgatási Felsőbíróság elhelyezése, működési hátterének kialakítása és a személyi feltételek (bírák, igazságügyi alkalmazottak) biztosítása egyaránt feltétele az önálló közigazgatási bírósági szervezetrendszer jövőbeni sikerének.

A közigazgatási bíróságokról szóló tájékoztató honlap célja, hogy az érdeklődők számára átfogó, közérthető tájékoztatást nyújtson a nagyszabású projekt állásáról. A jelenleg közigazgatási ügyekben eljáró bírák 2019. április 30-ignyilatkozhatnak arról, hogy munkájukat az új szervezetben kívánják-e folytatni. Fontosnak tartom ezért, hogy a tájékoztatáson túlmenően a praktikus kérdéseik megválaszolásával segítsük a leendő közigazgatási bírákat és a munkájukat segítő igazságügyi alkalmazottakat. A honlap ezért nem csak egyoldalú információáramlást biztosít, hanem lehetővé teszi, hogy elektronikus megkeresések útján egyedileg is eljuttathassák az érintettek kérdéseiket az Igazságügyi Minisztériumhoz.

Legjobb meggyőződésem szerint a jogszabályi feltételek adottak ahhoz, hogy nagyfokú szakosodás mellett, kiemelt presztízzsel, hatékonyan és magas szakmai színvonalon történjen a közigazgatási jogviták elbírálása az új bíróságokon. Bízom abban, hogy a rendelkezésre bocsátott információk meggyőzik a közigazgatási bírókat és igazságügyi alkalmazottakat arról, hogy szakmai tapasztalatuk átvitelével támogassák az intézményi átalakulást. A tájékoztatás egyúttal megerősíti a jogkereső közönséget abban, hogy 2020. január 1-jével hasznos, a jogállami értékek hatékonyabb érvényesülését biztosító változás következik be a magyar jogrendszerben.

Trócsányi László igazságügyi miniszter