Pályázati Információk

A pályázati ütemterv a jobb oldalon található kapcsolódó anyagok alatti linkre kattintva, PDF-ként letölthető egyben.

MEGJEGYZÉS: A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény 9. § (7) bekezdése alapján az átmeneti időszakban is irányadó a közigazgatási bíróságokról szóló törvény, és ezzel összefüggésben annak módosítása, a közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról szóló 2019. évi XXIV. törvény.

Felelős Feladat Véghatáridő
Miniszter - megállapítja az egyes közigazgatási bíróságokra rendszeresített bírói álláshelyek számát
- a rendszeresített álláshelyek számából kivonja az átjelentkezett bírók létszámát
- a fennmaradó üres álláshelyek felére pályázatot ír ki
2019. július 15.          
Pályázó benyújtja a pályázatot 2019. augusztus 15.             
Közigazgatási Felsőbíróság elnöke

összehívja a véleményező bizottságot

véleményező bizottság tagjait 2019. július 15-ig kell bejelenteni a KFB elnöknek (miniszter+ delegálók)

2019. szeptember 15.
Véleményező bizottság: 11 tagKFB elnök +
6 bíró (az átjelentkezettek közül sorolva, 3 kúriai) +
4 nem bíró, akiket delegálnak: 
- Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága
- Legfőbb Ügyész
- Közigazgatásért felelős miniszter
- Magyar Ügyvédi Kamara
- megállapítja az obejktív pontszámot ((közigazgatási tapasztalat, képzettségek, nyelvismeret, publikációk stb.)
- maximum az összpontszám 80%-a
- a részletező „pontszámrendelet” módosítása folyamatban
- a számítással szemben egyfokú jogorvoslat (kifogás) szolgálati bírósághoz
2019. október 10. 
Véleményező Bizottság - meghallgatja a jelentkezőket és a megállapítja a meghallgatás pontszámát ((tárgyilagosan nem mérhető elhivatottság, fellépés, felkészültség)
- maximum az összpontszám 20%-a (a legalacsonyabb és a legmagasabb pont kiesik) jogorvoslat nincs
Véleményező Bizottság - megállapítja a rangsort
Véleményező Bizottság - felterjeszti a rangsort a miniszternek csak azokat a jelölteket, akiket a  legjobb pályázó pontszámának 85%-án belül vannak és az elérhető maximális pontszám legalább 50%-át elérték

2019. október 20. 
Miniszter - meghallgathatja a jelölteket 
- a rangsortól csak akkor térhet el, ha az azonos álláshelyre jelentkező és felterjesztett jelölteket meghallgatta
-  a meghallgatás során különösen a pályázó szakmai felkészültségét, kifejezésmódját, valamint döntésképességét és lényeglátását kell értékelni
Miniszter - felterjeszti a nem bírói jogállású személyt kinevezésre a köztársasági elnöknek, vagy 
- ha a nyertes már bíró, akkor beosztja az elnyert álláshelyre,
- ha eltért a Véleményező bizottság rangsorától, azt indokolni köteles 
- az írásbeli indokolása kiterjed a meghallgatás okára, továbbá a mérlegelés és a döntés szempontjaira
- Ha a miniszter 2019. október 15. napját követően nyilvánítja a pályázatot eredménytelenné, az adott álláshelyre 2020. január 1-je után új pályázatot kell kiírni.
2019. november 15. 
Köztársasági Elnök kinevezi a nem bírói jogállású személyt
Miniszter - értesíti a Véleményező bizottság által felterjesztett pályázókat a pályázat eredményéről
- Ha nem az első helyre rangsorolt pályázót terjeszti fel, illetve osztja be, a miniszter az indokolást egyidejűleg megküldi.
Pályázó - a pályázati eljárással összefüggésben a Véleményező bizottság által felterjesztett pályázó kifogással élhet a szolgálati bíróságnál pályázat eredményének közzétételétől számított 15 nap

Menü

Főoldal

Navigáció